Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023πράξη. – ΑΔΑ: Ψ77Ρ46907Θ-ΔΧΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023πράξη.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 14:32:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ77Ρ46907Θ-ΔΧΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου