ΧΕ-1743 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 641/2023 – ΑΔΑ: Ψ6Ν046907Θ-ΣΒΘ

Θέμα: ΧΕ-1743 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 641/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:35:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ν046907Θ-ΣΒΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου