ΧΕ-1681 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90 – ΑΔΑ: Ψ6ΧΡ46907Θ-ΧΒΟ

Θέμα: ΧΕ-1681 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 4850-2021 ΑΡΘΡΟ 90
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:21:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΧΡ46907Θ-ΧΒΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου