Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΞΝ46907Θ-151

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 342/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 10:55:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΞΝ46907Θ-151
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου