ΧΕ-1793 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 630/2023 – ΑΔΑ: Ψ4ΩΕ46907Θ-ΟΜΕ

Θέμα: ΧΕ-1793 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 630/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:45:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΕ46907Θ-ΟΜΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου