Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1381.01 – ΑΔΑ: Ψ4ΓΒ46907Θ-ΑΙ1

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1381.01
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 12:59:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΒ46907Θ-ΑΙ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου