Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 372/2023πράξη. – ΑΔΑ: Ψ4ΑΜ46907Θ-Υ33

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 372/2023πράξη.
Ημερομηνία: 09/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/08/2023 09:54:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΑΜ46907Θ-Υ33
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου