Α.Δ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ47446907Θ-ΠΥ9

Θέμα: Α.Δ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 10:52:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ47446907Θ-ΠΥ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου