ΧΕ-1775 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022 – ΑΔΑ: Ψ41446907Θ-ΨΚΙ

Θέμα: ΧΕ-1775 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 343/2022
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:36:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ41446907Θ-ΨΚΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου