Α.Δ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ3ΒΤ46907Θ-Υ7Η

Θέμα: Α.Δ.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 14:53:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΤ46907Θ-Υ7Η
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου