Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.152 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ3ΤΜ46907Θ-3ΓΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.152 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 08:43:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΜ46907Θ-3ΓΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου