ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: Ψ2Ξ046907Θ-ΨΡΞ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:56:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Ξ046907Θ-ΨΡΞ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου