Α.Δ. ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ2Λ246907Θ-ΒΦΣ

Θέμα: Α.Δ. ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 14:51:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Λ246907Θ-ΒΦΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου