ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΑΕΡΑ – ΑΔΑ: Ψ23Μ46907Θ-Κ7Σ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 12:45:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ23Μ46907Θ-Κ7Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου