Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1994 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ1ΟΒ46907Θ-4ΝΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1994 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 08:19:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΒ46907Θ-4ΝΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου