ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ψ1ΩΨ46907Θ-ΙΟΤ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 09:07:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΩΨ46907Θ-ΙΟΤ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου