Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1371/2023πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0Α146907Θ-ΒΛ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1371/2023πράξη.
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:43:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Α146907Θ-ΒΛ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου