ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ – ΑΔΑ: ΩΖΒΡ46907Θ-9ΗΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 08:56:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΒΡ46907Θ-9ΗΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου