ΧΕ-1751 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 855/2023 – ΑΔΑ: ΩΖ9246907Θ-ΖΝΜ

Θέμα: ΧΕ-1751 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 855/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:35:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9246907Θ-ΖΝΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου