ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ STANDARD ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ (FRESUBIN ORIGINAL – ΑΔΑ: ΩΖ7846907Θ-ΔΒΓ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑ STANDARD ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ (FRESUBIN ORIGINAL
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 12:03:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7846907Θ-ΔΒΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου