Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023πράξη. – ΑΔΑ: ΩΝΡΔ46907Θ-ΠΗΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 68/2023πράξη.
Ημερομηνία: 03/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:45:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΡΔ46907Θ-ΠΗΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου