Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ Νο 6» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΥΡΘ46907Θ-ΘΥ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΗΣ Νο 6» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 13:02:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΡΘ46907Θ-ΘΥ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου