Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 300Χ470 mm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΘΩΕ46907Θ-ΧΟΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 300Χ470 mm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 22/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/08/2023 12:54:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΩΕ46907Θ-ΧΟΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου