30 δίσκοι SSD μεγέθους 2.5”, 10 Usb Stick συνδεσιμότητα 3.0 USB-A, 30 καλώδια από Display Port σε Display Port με ακροδέκτες Α και Β Display Port male μήκους 2 μέτρων για σύνδεση οθόνης στην κάρτα γραφικών του υπολογιστή, 20 καλώδια από Display Port σε VGA για σύνδεση υπολογιστών παλιότερης τεχνολογίας με οθόνες μεταγενέστερες με ακροδέκτες Display Port male se VGA male – ΑΔΑ: 9ΘΕΔ46907Θ-ΩΟΒ

Θέμα: 30 δίσκοι SSD μεγέθους 2.5”, 10 Usb Stick συνδεσιμότητα 3.0 USB-A, 30 καλώδια από Display Port σε Display Port με ακροδέκτες Α και Β Display Port male μήκους 2 μέτρων για σύνδεση οθόνης στην κάρτα γραφικών του υπολογιστή, 20 καλώδια από Display Port σε VGA για σύνδεση υπολογιστών παλιότερης τεχνολογίας με οθόνες μεταγενέστερες με ακροδέκτες Display Port male se VGA male
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/08/2023 14:52:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΕΔ46907Θ-ΩΟΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου