ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΡΙΠΕΡ-ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΧΝΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ (100ML) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ RQS 63-3 ΓΙΑ EGG 1150, ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΕΣ, ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24FR ΚΑΙ ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22FR. – ΑΔΑ: 9ΣΒΚ46907Θ-9ΒΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΡΙΠΕΡ-ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΚΙΡΣΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΙΡΣΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΧΝΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ (100ML) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ RQS 63-3 ΓΙΑ EGG 1150, ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΕΣ, ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 24FR ΚΑΙ ΣΕΤ ΕΝΔΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 22FR.
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 11:53:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΒΚ46907Θ-9ΒΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου