ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΠΤΕΛΛΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 6-9-2023 ΕΩΣ 31-12-23 – ΑΔΑ: 9ΡΕΘ46907Θ-ΘΨ2

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΠΤΕΛΛΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 6-9-2023 ΕΩΣ 31-12-23
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:12:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΕΘ46907Θ-ΘΨ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου