ΧΕ-1745 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ. Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣ/ΦΗ ΑΔ/ΤΩΝ ΧΡ. ΕΙΔ/ΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΤΕ, ΑΦΟΡΑ ΤΟ Δ.Δ. 13 & ΤΟ ΧΕ 1411ΑΠΟΔ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ – ΑΔΑ: 9Ψ4Λ46907Θ-32Ν

Θέμα: ΧΕ-1745 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ. Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣ/ΦΗ ΑΔ/ΤΩΝ ΧΡ. ΕΙΔ/ΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΤΕ, ΑΦΟΡΑ ΤΟ Δ.Δ. 13 & ΤΟ ΧΕ 1411ΑΠΟΔ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΜΗΝΟΣ
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:50:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ4Λ46907Θ-32Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου