ΧΕ-1739 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 648/2023 & 1440/2023 – ΑΔΑ: 9Ψ0Ε46907Θ-Η0Μ

Θέμα: ΧΕ-1739 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 648/2023 & 1440/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 09:23:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ0Ε46907Θ-Η0Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου