ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1362/2023 – ΑΔΑ: 9ΟΖΤ46907Θ-7ΞΜ

Θέμα: ΧΕ-1740 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1362/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 09:23:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΖΤ46907Θ-7ΞΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου