ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & 974/2022 & 207/2022 – ΑΔΑ: 9ΟΚ846907Θ-ΟΥΥ

Θέμα: ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1202/2022 & 974/2022 & 207/2022
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:56:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΚ846907Θ-ΟΥΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου