ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 797/2023 – ΑΔΑ: 9Ο0146907Θ-ΧΥΣ

Θέμα: ΧΕ-1689 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 797/2023
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 09:56:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο0146907Θ-ΧΥΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου