ΧΕ-1790 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4975/22 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 & Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 &Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-23 Θ6, R ΟΛΟ ΤΟ 2021 – ΑΔΑ: 9Λ8Ω46907Θ-ΨΝΒ

Θέμα: ΧΕ-1790 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4975/22 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 & Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ. Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13 &Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-23 Θ6, R ΟΛΟ ΤΟ 2021
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:32:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ8Ω46907Θ-ΨΝΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου