Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΚΧΣ46907Θ-71Ο

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/08/2023 12:34:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΧΣ46907Θ-71Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου