Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1455/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΗΡΧ46907Θ-ΠΚ4

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1455/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:15:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΡΧ46907Θ-ΠΚ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου