ΧΕ-1744 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023 – ΑΔΑ: 9ΙΙΥ46907Θ-830

Θέμα: ΧΕ-1744 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 862/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:22:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΙΥ46907Θ-830
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου