Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 300/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ι0Φ46907Θ-ΜΨΕ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 300/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 14:16:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι0Φ46907Θ-ΜΨΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου