Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΓΖΑ46907Θ-ΞΛ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/08/2023 14:19:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΖΑ46907Θ-ΞΛ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου