ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΦΗΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΑΦΡΟΛΕΞ – ΑΔΑ: 9ΓΣ446907Θ-Ξ64

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΦΗΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ημερομηνία: 08/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/08/2023 12:31:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΣ446907Θ-Ξ64
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου