ΧΕ-1781 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023 – ΑΔΑ: 9Ε3Α46907Θ-ΔΙΩ

Θέμα: ΧΕ-1781 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:42:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε3Α46907Θ-ΔΙΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου