ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 413/2022 – ΑΔΑ: 9Ε2946907Θ-ΩΗΘ

Θέμα: ΧΕ-1629 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 413/2022
Ημερομηνία: 07/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:23:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε2946907Θ-ΩΗΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου