ΧΕ-1742 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1415/2023 – ΑΔΑ: 9ΧΣ246907Θ-ΡΚ8

Θέμα: ΧΕ-1742 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1415/2023
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/10/2023 12:09:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΣ246907Θ-ΡΚ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου