Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΧΩΔ46907Θ-Ψ02

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/08/2023 12:57:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΩΔ46907Θ-Ψ02
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου