ΧΕ-1795 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023 – ΑΔΑ: 99ΟΤ46907Θ-ΜΙ2

Θέμα: ΧΕ-1795 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 10:57:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΟΤ46907Θ-ΜΙ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου