Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023πράξη. – ΑΔΑ: 99ΦΞ46907Θ-1ΞΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023πράξη.
Ημερομηνία: 01/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/08/2023 13:11:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΦΞ46907Θ-1ΞΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου