ΧΕ-1772 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023 – ΑΔΑ: 96ΑΚ46907Θ-ΞΤ1

Θέμα: ΧΕ-1772 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023
Ημερομηνία: 31/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΑΚ46907Θ-ΞΤ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου