ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ – ΑΔΑ: 6ΖΧΣ46907Θ-2Τ3

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ
Ημερομηνία: 29/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/08/2023 14:30:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΧΣ46907Θ-2Τ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου