ΧΕ-1747 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ/ΣΗΣ Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣ/ΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔ/ΤΑ ΥΠ/ΠΑ ΤΗΣ ΤΤΕ , ΑΦΟΡΑ ΤΟ Δ.Δ. 14 & ΤΟ ΧΕ 1523 – ΑΔΑ: 6ΖΑ746907Θ-Ε1Ψ

Θέμα: ΧΕ-1747 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡ/ΓΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.13844/30-06-2023 ΑΠΟΦ/ΣΗΣ Δ.Σ(ΑΔΑ Ψ87Φ46907Θ-2ΜΜ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣ/ΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔ/ΤΑ ΥΠ/ΠΑ ΤΗΣ ΤΤΕ , ΑΦΟΡΑ ΤΟ Δ.Δ. 14 & ΤΟ ΧΕ 1523
Ημερομηνία: 30/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:50:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑ746907Θ-Ε1Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου