ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1615/2023 – ΑΔΑ: 6ΥΛΧ46907Θ-ΕΕΦ

Θέμα: ΧΕ-1685 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1615/2023
Ημερομηνία: 23/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:31:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΛΧ46907Θ-ΕΕΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου