ΧΕ-1714 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023 – ΑΔΑ: 6ΒΙΜ46907Θ-9ΩΓ

Θέμα: ΧΕ-1714 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023
Ημερομηνία: 24/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΜ46907Θ-9ΩΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου