ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6Β1Ω46907Θ-61Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 10/08/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/08/2023 12:55:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β1Ω46907Θ-61Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου